Студзінська Галина Миколаївна

Домашня / Студзінська Галина Миколаївна

Студзінська Галина МиколаївнаСтудзінська Галина Миколаївна – головний бухгалтер ТОВ «Імунолог»

Працює у ТОВ «Імунолог» з 2017р. Займає посаду головного бухгалтера. Забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних. Організує роботу бухгалтерської служби, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій. Забезпечує складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності підприємства, підписання її та подання в установлені строки користувачам. Здійснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства.

Галина Миколаївна має дві вищі фахові освіти. Закінчила ПВНЗ «Вінницький фінансово – економічний університет» за спеціальністю»Облік і аудит» та «Тернопільський державний економічний університет» за спеціальністю «Державна служба».