Неін’єкційні методи АСІТ: використання алергенів у вигляді драже

Домашня / Популярні статті / Неін’єкційні методи АСІТ: використання алергенів у вигляді драже

Давно визнаним і обгрунтованим положенням в алергології є те, що першим обов’язковим етапом протиалергічного лікування повинно бути проведення комплексу заходів, спрямованих на виключення або обмеження алергенного впливу на пацієнта. Якщо елімінаційних заходи недостатні, то проведення АСІТ стає необхідним, зрозуміло, при дотриманні певних умов.

В даний час використовуються і неін’єкційні методи АСІТ (алерген-специфічної імунотерапії). Найбільше поширення отримав пероральний варіант АСІТ, що широко застосовується в педіатричній практиці. Його перевагами є хороша переносимість хворими лікувальних доз препаратів, можливість досягнення дуже високих курсових доз алергену, низька ступінь ризику розвитку анафілактичних реакцій, відсутність ризику зараження небезпечними для життя інфекціями, існуючого при ін’єкційному введенні препаратів. У ряді досліджень ефективність цього методу АСІТ оцінюється дуже високо.

Сублінгвальний метод АСІТ розглядається як варіант перорального. Для лікування цим методом використовують спеціальні розчини алергенів, які дозуються у вигляді крапель, а також таблетовану форму (драже виробництва ТОВ «Імунолог») — для під’язикового застосування. Доведено високу ефективність і безпеку даного методу при лікуванні атопічних захворювань з сенсибілізацією до алергенів домашнього пилу, кліщовим і пилкових алергенів.

Інші види локальної АСІТ описані в дослідженнях, за результатами яких можна зробити висновки про те, що ризик розвитку реакцій з боку шокових органів, безпосередньо в які вводиться алерген, досить високий, хоча анафілактичні реакції зустрічалися вкрай рідко. Ці методи не знайшли широкого поширення в клінічній практиці.

Важливо підкреслити, що при різних режимах, схемах і способи введення алергенів вдається досягати переважного впливу на різні складові механізму АСІТ.

Мікст-алергени пилкові №2 (75 драже)Активною речовиною  алергенів (мікст-алергенів) побутових та групи пилку рослин у вигляді драже є протеїново-полісахаридний комплекс,  багатофакторний вплив якого на імунну систему хворого забезпечує ефект СІТ (формування толерантності до відповідних алергенів).

СІТ спричиняє терапевтичну дію, яка поширюється на всі етапи алергічного процесу, охоплює власне його імунологічну фазу і призводить до переключення імунної відповіді з Th2-типу на Th1-тип, гальмує як ранню, так і пізню фази IgE-опосередкованої алергічної реакції, пригнічує клітинний компонент  алергічного запалення та неспецифічну тканинну гіперреактивність.

При проведенні СІТ відбувається: збільшення продукції блокуючих антитіл, зменшення виділення медіаторів алергії, підвищення активності супресорних клітин та  механізмів;  збільшення клітин, що продукують ІЛ2, підсилення функції лімфоцитів хелперів Th1 та зниження Th2, переключення CD4+ клітин з Th2- на Th1-фенотип, підвищення функціональної активності Т-лімфоцитів, підсилення функції ізотипічних Т-супресорів, регуляція індукції IgE ідіотипічними антитілами, зниження реактивності медіаторпродукуючих клітин.

Дія препарату алергенів у вигляді драже є сукупною дією його білкових компонентів, що робить неможливим проведення фармакокінетичних досліджень, оскільки всі компоненти не можуть бути відслідковані за допомогою маркерів або біодосліджень. З цих же причин неможливо виявити метаболіти препарату.

Вдосконалення АСІТ, так само як і лікувальних форм алергенів, спрямоване, з одного боку, на зниження здатності лікувальних препаратів викликати алергічні реакції, а з другого — на збереження або посилення їх імуногенних властивостей. Це необхідно для підвищення терапевтичної ефективності АСІТ і поліпшення профілю безпеки лікарських форм алергенів.

З цими цілями змінюють способи введення та доставки лікувальних алергенів, а також використовують різноманітні методи модифікації самих алергенів.

Розробка цих нових і надзвичайно актуальних наукових напрямків, що забезпечить підвищення ефективності алерген-специфічної терапії та дозволить ще ширше використовувати її в комплексі протиалергічних лікувальних і профілактичних заходів.