1998 – 2000 роки

1998 – 2000 РОКИ
Оновлення колективу і приміщення

У колектив прийшли нові співробітники, які допомогли організатору виробництва – Вірі Миколаївні Гонько, людині з великими організаторськими здібностями і працьовитістю, раціонально організувати виробництво, розставити і навчити кадри, розробити нормативну і виробничу документацію, поступово розширити номенклатуру препаратів. В цьому велику допомогу надавали «старі кадри» (С.В. Ланова, В.О. Дзюбенко, Е.Е. Мусійчук) і група нових співробітників. 

Не можна не відзначити, що після довго орендованих і незручних приміщень за допомогою тодішнього мера Д.В. Дворкіса вдалося отримати нинішнє приміщення, яке поступово, в міру скромних фінансових можливостей, стали підганяти під існуючі вимоги для біологічних і фармакологічних виробництв. Потрібно відзначити, що крім самих препаратів алергенів, була створена і розвивається понині унікальна для України нормативна документація з виробництва і контролю якості  діагностичних і лікувальних алергенів.