Дзюбенко Сергій Петрович

Домашня / Дзюбенко Сергій Петрович

Дзюбенко_Сергій_Петрович_директор
Дзюбенко Сергій Петрович – директор ТОВ “Імунолог”

Працює у ТОВ «Імунолог» з 2014 р. З 2014 по 2015 рік працював на посаді начальника відділу управління якістю. У червні 2015 року зайняв посаду директора ТОВ «Імунолог».

Сергій Петрович у 2006 році з відзнакою закінчив Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова за спеціальністю «Фармація» та здобув кваліфікацію провізора.

Працював викладачем Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, викладав предмет «Промислова технологія лікарських засобів».

У 2016 році отримав наукову ступінь кандидата фармацевтичних наук, захистив кандидатську дисертацію в Харківському Національному фармацевтичному університеті. Тема дисертації «Синтез, будова, фізико-хімічні та біологічні властивості похідних 4-гідрокси-1-метил-2,2-діоксо-1H-2λ6,1-бензотіазин-3-карбонової кислоти». Є автором близько 30 наукових публікацій, з яких 6 наукових статей у зарубіжних виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз.