2001 – 2006 роки

Домашня / 2001 – 2006 роки

2001 – 2006 РОКИ
Випуск перших мікст-алергенів у вигляді драже
Створення  цукрових драже, що повільно розсмоктуються в роті,  з пилковими та побутовими мікст-алергенами стало інноваційним напрямком діяльності підприємства. Це стало потужним поштовхом для розвитку і широкого застосування перорального/сублінгвального методу СІТ (специфічна імунотерапія), зручність застосування і ефективність якого тепер вже всім відомі (сумарна ефективність досягає 95%). Цьому передувала напружена робота, пов’язана з труднощами внесення алергенів до складу драже, технологією накатки і стандартизацією драже.

Потрібно сказати, що драже – не перша спроба створити оригінальну форму алергенів для СІТ. Були ще й ендоназальні плівки, виготовлені за допомогою Одеського НДІ біотехнології (І.І. Романовська та інші). Але все визначає попит і плівки “не пішли”. 

Випуск перших ланцетів для прик-тесту
Перші ланцети для прик-тесту (з однією ексцентрично розташованою голкою) нами були запущені у виробництво і реалізацію в 2006 році. Цьому передували тривалі конструкторські вишукування, значні до – і клінічні дослідження, проводилися паралелі зі скарифікаційним тестом, були отриманні ряд авторських свідоцтв на винаходи. Велику подяку слід висловити академіку Д.І. Заболотному, Е.К. Сінанову («Політехмед»), які підтримали цей виріб і допомогли йому «побачити» світ.
Запропонована конструкція ланцетів з одною ексцентрично розташованої голкою (ЛПТ-1) дає високу якість діагностики гіперчутливості. Наступним варіантом ланцета був компакт-ланцет з 5 голками (ЛПТ-2), що полегшив технологію тестування (розрахований на більш широке застосування в медицині). Обидва вироби не мають прямих аналогів в світі, захищені патентними документами.

Випуск наборів для скринінгу і діагностики медикаментозної алергії
Відомо, що тільки своєчасне виявлення АЗ може забезпечити максимально широке проведення специфічних заходів, тобто елімінацію алергенів і СІТ. З цією метою було створено набір для скринінгу АЗ «на ланцетах», тобто в ковпачок компакт-ланцетів попередньо внесено суміш пилкових (4 міксти), побутових алергенів і 2-х контрольних (з розчинною рідиною і розчином гістаміну) ланцетів. Крім того, в 15 областях, силами підприємства і фахівців (наших постійних помічників і «уповноважених представників» у багатьох починаннях) Центру алергічних захворювань при Інституті отоларингології (дир. віце-президент НАМНУ акад. Д.І. Заболотний), було проведено навчання близько 500 лікарів загального профілю з методичних питань проведення такого скринінгу. До речі, створення вищевказаного Центру також було здійснено за допомогою ТОВ «Імунолог».

В Україні, за підрахунками, щорічно від  анафілактичного шоку пов’язаного з застосуванням лікарських засобів може загинути від 200 до 1000 осіб на рік (офіційно 20-30). Якщо своєчасно виявляти хоча б IgE-залежні  алергічні реакції на медикаменти, тобто широко впровадити умілий збір  анамнезу, правильно проводити шкірні проби з розчинами лікарських препаратів – це б дозволило рятувати багато життів. З цією метою і був випущений набір для діагностики медикаментозної алергії, який включав в себе позитивний і негативний контроль, стандартизовані розчини для розведення медикаментів і 100 стерильних 5-копієвих ланцетів для прик-тесту.

Активна промоція препаратів алергенів
Настав період інтенсивного активного спілкування і співпраці з лікарями-алергологами; виступів Б.М. Пухлика і співробітників колективу на конференціях, з’їздах, симпозіумах; публікація монографій, статей; організація конференцій та з’їздів алергологів України. Досить сказати, що тільки в Вінниці за найактивнішої участі співробітників ТОВ «Імунолог» були проведені науково-практичні конференції та з’їзди алергологів України, на базі нашого підприємства існує офіс і підтримується сайт Асоціації алергологів України. Практично щороку підприємством підтримується випуск монографій, брошур, а також календарів та іншої інформаційної літератури.

Випуск грибкових алергенів
Співробітниками підприємства була освоєна технологія виготовлення грибкових алергенів. Як свідчать наукові дані, грибкові алергени в 21,2% випадків є етіологічними факторами алергічних захворювань органів дихання. Спори грибів можна виявити де завгодно – в землі, воді, повітрі, приміщеннях.
У 2006 році були зареєстровані і випущені такі грибкові алергени: алерген з Alternaria alternate, алерген з Aspergillus mixt, алерген з Botrytis cinerea, алерген з Cladosporium sp., алерген з Monilia sitophila, алерген з Penicillium sp.

Реконструкція системи повітропроводів і водопідготовки
На підприємстві всі виробничі приміщення стали охоплені системою припливно-витяжної вентиляції. Обладнані системи витяжної вентиляції в допоміжних приміщеннях. Введена в дію сучасна система водопідготовки, що включає багатоступеневу попередню очистку, що дозволило отримувати воду високої якості.